Mirë se vini te  Silcapor Kosova. Për përkrahje na kontaktoni: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Rruga Dëshmorët e Kombit No 55
Kosovë

Pse ua rekomandojmë

SILCAPOR-i është teknologji e prodhimit të materialit ndërtimor të grupës së betoneve qelulare - porozbeton. Porozbetoni është me prejardhje minerale inorganike, i prodhuar në mënyrë industriale me mark të caktuar të betonit qelular. Material me peshë të lehtë ndertimor, masë vëllimore të ndryshëm, manipulim të lehtë dhe të shpejt në ndërtimtari posaqërisht izolim të lartë termik.

Struktura e porozbetonit është e përcaktuar nga poret eformuara në masë, si faktor i rëndësishëm në ndikimin
e vetive fizike si:

 • Material me peshë të lehtë,
 • Material termoizolues,
 • Fortësi në shtypje,
 • Veti izoluese akustike
 • Veti ekologjike
 • Qëndrueshmëri ndaj zjarrit,
 • Qëndrueshmëri ndaj ngricave,
 • Migracioni i lagështisë,
 • Dimenzione të sakta,
 • Përpunimi, ndërtimi dhe finalizimi gjatë aplikimit. 

Kursime

Shpenzimet e energjisë janë më të vogla me material silcapor për ngrohje dhe freskim të ambientitjetues, për 30 deri 50%. Një parallogari e shpenzimeve të energjisë , ku është aplikim i tërësishëm i materialit silcapor është
3lit./m² vaj për djegie apo 40 kwh/m² të banes ës neto për vit, në krahasim me materialet tjera ku shpenzimet sillen 150 – 250 kwh/m². 

Silcapor-i është:

 • material ndërtimor i lehtë, katër herë më i lehtë se betoniklasik 
 • material ekologjik i cili siguron mesin e shëndetshëm dhe i qëndrueshëm ndaj ndikimeve të ndryshme atmosferike
 • ka veti të shkëlqyeshme termo-izoluese, është i padjegshëm dhe poashtu rezistent ndaj zjarrit
 • izolues i mirë akustik (ndaj zhurmës)
 • material me dimesione të sakta, lehtë përpunohet dhe enkas në ndërtim
 • lehtë kombinohet me materiale tjera ndërtimore dhe fleksibil në ekzekutim me kërkesat e projektuesve

Më shumë informata?

Nuk po arrini të gjeni informacionin  e dëshiruar? Ju lutemi na kontaktoni përmes faqes tonë kontaktuese dhe dikush nga departamentet tona to t'ju ndihmoj

Informatat kontaktuese