Mirë se vini te  Silcapor Kosova. Për përkrahje na kontaktoni: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Rruga Dëshmorët e Kombit No 55
Kosovë

Bllokat Silcapor

Silcapor - Unio Commerce Ju sjell produkte cilësore nga poroz-betoni i lehtë i autoklavizuar, kurse në këtë faqe kemi bërë një përmbledhje të informacioneve mbi produktet që ju ofrojmë ne. 

Specifikat

Dimenzioni i bllokave Sasia në paletë m3 Copë në paletë Copë në
1 m3
Copë në 1 m2 1 paletë muron m2 1 metër kub nuron m2
60 x 25 x 5 1,35 144+12 1 133.33 6.67 27 20
60 x 25 x 7.5 1,35 96+12 2 88.88 6.67 18 13.33
60 x 25 x 10 1,35 90 66.66 6.67 13.5 10
60 x 25 x 12.5 1,35 72 53.33 6.67 10.8 8
60 x 25 x 15 1,35 60 44.44 6.67 9 6.67
60 x 25 x 17.5 1,35 48+6 2 38.1 6.67 7.71 5.71
60 x 25 x 20 1,35 42+6 2 33.33 6.67

6.75

5

60 x 25 x 22.5 1,35 36+6 3 29.63 6.67 6 4.444
60 x 25 x 25 1,35 36 26.66 6.67 5.40 4
60 x 25 x 27.5 1,35 30+6 4 24.24 6.67 4.91 3.64
60 x 25 x 30 1,35 30 22.22 6.67 4.50 3.33
60 x 25 x 35 1,35 34+6 4 19.05 6.67 3.86 2.68

1. Paleta gjithashtu përmban 12 copë 60x25x15 
2. Paleta gjithashtu përmban 12 copë 60x25x10
3. Paleta gjithashtu përmban 12 copë 60x25x15
4. Paleta gjithashtu përmban 12 copë 60x25x12.5

Produktet e Armiruara

Pllaka kulmi dhe meskatëshe të armiruara

 • Koeficienti i sigurisë (Coefficient of safety) Ks=2.5
 • Të prodhuar në aplikim të ngarkesave prej 1,25;1,50;2,0; gjerë në 5,0KN/m2
 • Në gjatësi gjerë 600cm dhe gjerësi prej 10cm gjerë në 30cm

Pllaka muri horizontal të Armiruara

 • Koeficienti i sigurisë Ks=2.5
 • Të prodhuara ndaj ngarkesave të stuhive të ernave të ambientit të jashtëm prej 1,1 KN/m2
 • Gjatësi gjerë 600cm, gjërësi 20cm gjerë 30cm

Pllaka muri vertikale të armiruara

 • Koeficienti i sigurisë Ks = 4.0
 • Të prodhuar ndaj ngarkesave të stuhive të ernave të ambientit të jashtëm prej 1,1 KN/m2
 • Gjatësi gjerë 600cm, gjërësi 20cm gjerë 30cm

Pllaka izoluese fasad të armiruara

 • Panele izoluese PIF PB/3.0
 • Koeficienti i sigurisë Ks>2.0
 • Të prodhuara si vetëmbajtëse
 • Gjatësi gjerë 600cm, gjërësi 7,5cm gjerë 12,5cm

Produktet e jo të Armiruara

Blloka muri termoizolues

 • Të prodhuara për murimin e mureve
 • Dimenzionet: Gjatësi 60cm, gjerësi 25cm, lartësi prej 20cm gjerë 30cm

Pllaka izoluese

 • Të prodhuar për izolim dhe murim të mureve jo bartës
 • Dimenzionet: Gjatësi 600cm, gjerësi 25cm, lartësi prej 5,0cm  gjerë 17,5 cm

Pllaka speciale izoluese

 • Dimenzionet: Gjatësi 600cm, gjerësi 50cm,l artësi prej 7.5cm gjerë 12,5 cm

 

Më shumë informata?

Nuk po arrini të gjeni informacionin  e dëshiruar? Ju lutemi na kontaktoni përmes faqes tonë kontaktuese dhe dikush nga departamentet tona to t'ju ndihmoj

Informatat kontaktuese