Mirë se vini te  Silcapor Kosova. Për përkrahje na kontaktoni: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Rruga Dëshmorët e Kombit No 55
Kosovë

Shënimet e karakteristikave

Për arsye të vetive të shkëlqyeshme të izolimit termik, sasia e lëndëve djegëse për ngrohje të ambientit banues janë minimale në krahasim me materialet tjera ndërtimore, prandaj si rezultat i kësaj kemi zvogëlim të ndotjes së natyrës me CO2. 

Pllaka kulmi dhe meskatëshe të armiruara.
Të prodhuar në aplikim të ngarkesave prej 1.25, 1.50, 2.0 deri 5.0 KN/mNe gjatësi deri 600 cm dhe gjërësi prej 10 - 30 cm

Pllaka muri horizontal të armiruara.
Të prodhuar ndaj ngarkesave të stuhive me erëra të ambientit të jashtëm 2 prej 1.1 KN/m Gjatësi deri 600cm dhe gjërësi 20 - 30 cm

Pllaka muri vertikale të armiruara.
Të prodhuar ndaj ngarkesave të stuhive me erëra të ambientit të jashtëm 2 prej 1.1 KN/m Gjatësi deri 600 cm dhe gjërësi 20 - 30 cm

Pllaka izoluese fasad të armiruara.
Të prodhuar si vetëmbajtëse Gjatësi deri 600 cm dhe gjërësi 7.5 - 12.5 cm

Blloka muri.
Të prodhuar për murimin e mureve Dimenzionet:: gjatësi 60 cm; gjërësi 25 cm; lartësi prej 20 - 30 cm

Pllaka izoluese.
Të prodhuar për izolim dhe murim të mureve jo bartësDimezionet:: gjatësi 60 cm; gjërësi 25 cm; lartësi prej 5.0 - 17.5 cm

Më shumë informata?

Nuk po arrini të gjeni informacionin  e dëshiruar? Ju lutemi na kontaktoni përmes faqes tonë kontaktuese dhe dikush nga departamentet tona to t'ju ndihmoj

Informatat kontaktuese