Mirë se vini te  Silcapor Kosova. Për përkrahje na kontaktoni: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Rruga Dëshmorët e Kombit No 55
Kosovë

Murimi me blloka Silcapor është mjaft i lehtë dhe praktik.

Faktor shumë i rëndësishëm është sipërfaqja mbi të cilën fillohet murimi. Ajo duhet të jetë e rrafshët.
Para fillimit të murosjes përgatitet masa e ngjitësit ose llaqit që do të përdoret për murosje.
E përgatitni sipas udhëzimeve të prodhuesit. 

Prerja e bllokut mund të bëhet në dy mënyra: mekanike dhe me sharre elektrike ku si metodë preferohet më shumë për arsye të precizitetit, shpejtësisë dhe lehtësisë. 

Ngjitësi vendoset në sipërfaqen e bllokut të murit me mekanizma të ndryshëm,njëra nga mjetet e punës shumë praktike është lopata e vogël me dimenzione adekute në gjërsin e murit e dhëmbëzuar që ngjitësi të shperndahet në siperfaqen e bllokut në mënyrë adekuate. 

Blloku duhet të vendoset në murë sa me sakte duke mos devijuar shumë nga sipërfaqja e ngjitësit të parapregatitur. 

Në muret me blloka SILCAPOR instalimet e ujit, rrymës, nxehjes e tjera bëhen shumë lehtë duke i përdorë mjetet adekuate të preferuara pa e dëmtuar murin. 

Muri i ndertuar prej bllokave Silcapor duhet te kete distanc nga shtylla (kolona) vertikale 1cm, ndersa nga ajo horizontale 2cm, hapsirat e tilla duhet mbushur me shkumëmbushese ,per arsye te deletacionit të konstruktit ndërtimorë. 

Video prezantim

Më shumë informata?

Nuk po arrini të gjeni informacionin  e dëshiruar? Ju lutemi na kontaktoni përmes faqes tonë kontaktuese dhe dikush nga departamentet tona to t'ju ndihmoj

Informatat kontaktuese