Mirë se vini te  Silcapor Kosova. Për përkrahje na kontaktoni: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Rruga Dëshmorët e Kombit No 55
Kosovë

Procedura e aplikimit të bllokave

Murimi me blloka SILCAPOR është mjaft i lehtë dhe praktik. Faktor shumë i rëndësishëm është sipërfaqja mbi të cilën dallohet murimi. Ajo duhet të jetë e rrafshët. Para fillimit të murosjes përgaditet masa e ngjitësit ose llaqit që do të përdoret për murosje. E përgaditni sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Prerja e bllokut mund të bëhet në dy mënyra: mekanikedhe me sharre elektrike ku si metodë preferohet më shumë për arsye të precizitetit, shpejtësisë dhe lehtësisë. 

Ngjitësi vendoset në sipërfaqen e bllokut të murit me mekanizma të ndryshëm,njëra nga mjetet e punës shumë praktike është lopata e vogël me dimenzione adekute në gjërsin e murit e dhëmbëzuar që ngjitësi të shperndahet në siperfaqen e bllokut në mënyrë adekuate.

Blloku duhet të vendoset në murë në mënyrë sa ma precise duke mos devijuar shumë nga sipërfaqja e ngjitësit të parapregatitur.

Muri i ndertuar prej bllokave te Silcapor duhet te kete hap-sire në distanc nga shtylla(kolona) vertikale 1cm, ndersa nga ojo horizontale 2cm, hap-sirat e tilla duhet mbushur me shkume mbushese ,per arsye te deletacionit të konstruktitndërtimorë.

Më shumë informata?

Nuk po arrini të gjeni informacionin  e dëshiruar? Ju lutemi na kontaktoni përmes faqes tonë kontaktuese dhe dikush nga departamentet tona to t'ju ndihmoj

Informatat kontaktuese