Dobrodošli u Silcapor. Za podršku kontaktirajte nas: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Bulevar Aleksandra Velikog, Skoplje

Hercegnovska 90. Podgorica

Pravila za primenu u građevinarstvu

Primena silcapora u građevinarstvu je laka i zgodna ispunjavanjem nekih pravila koje je opisao proizvođač.

Silcapor zid omogućava visoku toplotnu izolaciju, visoku otpornost na gorenje, pruža optimalnu zvučnu izolaciju, lak za rad, obradu i davanje željenog oblika, ekološki zdrav.

Za izgradnju objekta od 180 m², sa drugim ne-silkapornim ciglama, pored cigle, mora postojati

  • 18,6 m³ peska za malter,
  • 5,5 m³ kreča,
  • 2,4 m³ cementa,
  • 4700 litara vode
  • Potom se mora obračunati transport, deponovanje materijala, osnovni rad za pripremu, nošenje i nanošenje na zid u količini od 35 tona i na kraju čišćenje prostora.

Dok za izgradnju iste zgrade, ali sa silcapor materijalom, potrebno je samo;

  • 1458 kg lepka (lak),
  • 350 litara vode
  • I nema otpada i drugih troškova.