Dobrodošli u Silcapor. Za podršku kontaktirajte nas: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Bulevar Aleksandra Velikog, Skoplje

Hercegnovska 90. Podgorica

Vaša pitanja - naši odgovori!

Da biste što više saznali o našim Silcapor proizvodima, pojednostavili smo proces tako što smo predstavili najčešće postavljana pitanja kupaca i pružili odgovarajuće odgovore za svako od njih.  Pitanja i odgovori su predstavljeni u nastavku, a sve što treba da uradite je da kliknete na svoje pitanje

Kliknite na odgovarajuće pitanje da biste dobili odgovor!

Šta je Silcapori?

SILCAPOR je tehnologija proizvodnje građevinskog materijala, što podrazumeva asortiman zidnih elemenata različitih dimenzija (širina, dužina i visina). SILCAPORI je neorganskog mineralnog porekla, izrazito lagani građevinski materijal, koji se proizvodi industrijski, sa specifičnom markom celularnog betona. SILCAPORI ima poroznu strukturu koja materijalu daje posebna svojstva:

 • visoka toplotna izolacija,
 • jačina pritiska, akustična izolacija,
 • otpornost na vatru kao i na mraz,
 • ekološka svojstva,
 • brza i praktična primena u građevinskim konstrukcijama.


Strukturu poroznog betona određuju pore nastale u masi, kao važan faktor u uticaju na fizička svojstva kao što su:

 • lagani materijal
 • termoizolacioni materijal
 • otporan na vatru
 • otpornost na mraz
 • migracija vlage
 • tačne dimenzije obrade, konstrukcije i završne obrade tokom primene

 

SILCAPOR proizvodi su potpuno prirodnog sastava (kvarcni pesak, cement, kreč, voda) koji imaju veoma malu radioaktivnost u odnosu na dozvoljenu vrednost (10 puta manju), odnosno 3,5 puta manju od vrednosti glinenog materijala. SILCAPORI je jedan od najzdravijih građevinskih materijala, što je dokazano sertifikatima i dokumentacijom analiza urađenih u evropskim i svetskim zemljama u kojima se ovaj materijal proizvodi.

Koje se sirovine koriste za proizvodnju materijala iz Silcapora?

SILCAPOR proizvodi se sastoje od prirodnih materijala: kvarcni pesak, Portland cement, živi kreč, količina gipsa i vode. Tokom procesa proizvodnje dodaje se malo aluminijumske suspenzije, koja se rastvara tokom procesa masovnog bubrenja.

Svi takvi materijali ne štete životnoj sredini tokom tehnološkog procesa proizvodnje, ali je i kao gotov proizvod zdrav za život. Uz proizvodnju postoje i interni i državni sertifikati vezani za kvalitet.

Koji elementi se koriste kao konstruktivni nosač?

Dimenzije od 25 do 40 cm, osim kao izolacioni materijal, primenjuju se i kao opterećenje građevinskih konstrukcija marke 0,45/3,5. Dok se za manje težine mogu primeniti i marke 0,420/2,5. Za zidove koji razdvajaju dva stambena prostora gde je potrebna veća zvučna izolacija primenjuju se dimenzije iznad 25 cm.

Kolika je toplotna izolacija od Silcapor materijala?

SILCAPORI kao građevinski materijal male zapreminske težine kao nosilac konstrukcije je neuporediv i kao toplotni izolator sa koeficijentom prolaza toplote K = 0,42 V/m²k koji ispunjava potrebne evropske standarde. Naročito ako se zatamnjeni blokovi nanose na spoljašnje zidove. 30 do 40 cm, u kom slučaju će biti ušteđena energija za grejanje ili hlađenje objekta (40-50%), u poređenju sa drugim klasičnim građevinskim materijalima.

Koliko je vatrostalna?

SILCAPORI kao građevinski materijal je među najotpornijim na vatru u poređenju sa pečenom glinom i armiranobetonskim materijalima. Iz laboratorijskih istraživanja u Ljubljani, Slovenija, dobijeni rezultati pokazuju da je zid od poroznog betonskog materijala dim. 10 cm, nije malterisan, preživeo je požar 120 min bez oštećenja unutrašnje strukture.

Kolika je otpornost na mraz (smrzavanje)?

Unutrašnja porozna struktura materijala, koja je povezana sa mikro i makro kapilarama, učinila je ovaj materijal veoma otpornim na mraz. Ova svojstva materijala omogućavaju da se koristi u građevinarstvu čak i zimi.

Da li Silcapori apsorbuje vodu?

SILCAPORI apsorbuje vodu iz vazduha u procentima kao i svi drugi materijali. Probojnost je do 3,5 cm dubine. Vreme zadržavanja kapilara vode u SILCAPOR materijalu je mnogo kraće nego u drugim materijalima jer se vrlo lako oslobađa.

Koliko košta zvučna izolacija?

SILCAPORI kao građevinski materijal u poroznoj strukturi, ima zatvorene pore koje omogućavaju zatvaranje buke, ali to u znatnoj meri zavisi od zapreminske težine, koja u poređenju sa drugim građevinskim materijalima iste zapreminske težine, (oko 9dBl) više izoluje.

Da li je Silcapor radioaktivan?

SILCAPOR proizvodi su potpuno prirodnog sastava (kvarcni pesak, cement, kreč, voda) koji imaju veoma malu radioaktivnost u odnosu na dozvoljenu vrednost (10 puta manju), odnosno 3,5 puta manju od vrednosti glinenog materijala. SILCAPORI je jedan od najzdravijih građevinskih materijala, što je dokazano sertifikatima i dokumentacijom analiza urađenih u evropskim i svetskim zemljama u kojima se ovaj materijal proizvodi.

Koliki je vek trajanja građevinske konstrukcije iz Silcaporija?

SILCAPOR je materijal neorganskog porekla, stoga je kao takav izdržljiv i neuništiv od spoljašnjih uticaja. Produženi vek je veoma dug kao i svi drugi betoni. Iako je kao tehnologija za proizvodnju poroznog betona nova, koja potiče iz 19. veka, iz skandinavskih zemalja, odnosno iz Švedske. Čak i najstariji predmet, star 80 godina, u Švedskoj je prvi put proizveden od ovog materijala, predmeta koji će živeti stotinama godina.

 
Kako izgledaju konstrukcije iz Silcapora u slučajevima seizmičkih vibracija (zemljotresa)?

Objekti od materijala SILCAPOR zbog veoma posebnih strukturnih svojstava u odnosu na druge klasične građevinske materijale, a posebno zbog male zapreminske težine, mnogo lakše i sa malo posledica podnose seizmička kretanja.

Zašto bubašvabe ne žive u Silkaporu?

SILCAPORI je neorganski betonskog porekla, pa ga bubašvabe ne mogu koristiti kao hranu, ne mogu da ga probuše, pa ne mogu ni da žive u takvom prostoru. Od ovog materijala nije pronađen nijedan zid koji bi imao znakove njihovog postojanja.

Koliko Silcapor smanjuje troškove izgradnje?

Primena SILCAPOR-a kao materijala u objektu smanjuje vreme izgradnje zbog pravilnih dimenzija blokova, zatim proračunom najmanje količine armature koja se mora ubaciti u objekat zbog manje zapreminske težine poroznog betona, a Kada se malterisanje računa i unutrašnjeg, posebno spoljašnjeg malterisanja, kome nije potrebno dodavati još jedan sloj termo ili akustično izolacionog materijala, troškovi prilikom izgradnje se smanjuju za 15-25%, u zavisnosti od vrste objekta.

 

Ako nastavimo sa proračunima popunjenosti zgrade u funkciji vremena zbog visoke toplotne izolacije, onda su rezultati još bolji kada se uzme u obzir da su troškovi energije 2-3 puta manji u zimskoj sezoni za grejanje, odnosno u letnjem periodu. za hlađenje objekta.

 
Koji lepak se koristi za zidove Silcapor blokova?

Za spajanje poroznih betonskih elemenata uglavnom je potrebno adekvatno vezivo (lepilo) bele boje, tanak sloj koji pokriva celu kontaktnu površinu debljine (2-3 mm), u horizontalnom i vertikalnom delu korespondencije. kontaktnu površinu, koristeći adekvatne lopate za produžavanje lepka.

Zašto zid puca od Silcapor elemenata?

Uz primenu građevinskih pravila u zidu sa SILCAPOR elementima, nikada nema pukotina u zidu. Uglavnom treba biti oprezan u pravilima dilatacije. Ako ova pravila nisu predviđena, ili prvi red nije postavljen u ravan sloj maltera ili slojevi lepka nisu dobro razvučeni, postoji mogućnost pucanja zida ili sloja maltera.

Zašto je Silkapor najskuplji materijal?

Ako uporedimo cenu SILCAPOR bloka sa ostalim zidnim materijalima po m³, naš blok je najskuplji. Ali kada se računa u m², onda je SILCAPORI jeftiniji u poređenju sa drugim građevinskim materijalima. Ove analize i proračuni su jednostavni, imajući u vidu da prilikom kupovine SILCAPOR materijala kupujete i toplotnu izolaciju - zajedno, jer ova mogućnost ne postoji kod drugih materijala.

Brzina u izgradnji koja smanjuje troškove izgradnje. Visoka toplotna izolacija materijala eliminiše troškovi za nabavku drugih skupih izolacionih slojeva. Pravilne dimenzije zahtevaju nanošenje tankih slojeva lepka za lepljenje ali i tankih slojeva spoljašnjeg i unutrašnjeg malterisanja, za grejanje i hlađenje životne sredine 2-3 puta, troškovi energije su manji.