Dobrodošli u Silcapor. Za podršku kontaktirajte nas: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Bulevar Aleksandra Velikog, Skoplje

Hercegnovska 90. Podgorica

Beneficije

Troškovi energije manji su kod silcapor materijala za grejanje i hlađenje životne sredine, za 30 do 50%. Procena troškova energije, gde je celokupna primena silcapor materijala 3 lit./m² mazuta ili 40 kvh/m² neto kućišta godišnje, u poređenju sa drugim materijalima gde su troškovi 150-250 kvh/m².

SILCAPOR - unutrašnja porozna struktura čini ga primenljivim u građevinarstvu za zaštitu od buke koja se stvara: - buke u prostoru životne sredine - buke iz okolnog prostora (komunikacija, industrijskih objekata i sl.)