Dobrodošli u Silcapor. Za podršku kontaktirajte nas: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Bulevar Aleksandra Velikog, Skoplje

Hercegnovska 90. Podgorica

Više o kompaniji Silcapor!

Silcapor je jedina fabrika u regionu za proizvodnju termoizolacionih blokova. Ulaganja u izgradnju ove fabrike počela su 1983. godine, a završena su 1988. godine kada je počela proizvodnja. Fabrika se nalazi u selu Doganaj u opštini Kačaniku.

SILCAPOR je tehnologija proizvodnje građevinskog materijala grupe celularno-porozni beton.Porozbeton je neorganskog mineralnog porekla, tačnije laki građevinski materijal, koji se proizvodi industrijski, sa specifičnom markom celularnog betona, zapreminske mase različite, lake i brze manipulacije u izgradnji.

Tokom procesa privatizacije na Kosovu N.T.P. "Unio Commerce" iz Hani i Elezit je privatizovao ovu fabriku i od kraja aprila 2005 godine ova fabrika posluje kao privatna kompanija.

Strukturu poroznog betona određuju pore nastale u masi, kao važan faktor u uticaju na fizička svojstva kao što su:

  • Materijal male težine
  • Termoizolacioni materijal
  • Jačina pritiska
  • Zaštita od buke
  • Otporan na vatru
  • Otpornost na mraz
  • Migracija vlage
  • Tačne dimenzije
  • Obrada, izrada i finalizacija tokom aplikacije

Misija i vizija